Caroline's Footcare

Ambulant Medisch Pedicure

Caroline van der Mierden in Nederland en is een gediplomeerd ProVoet Pedicure met als specialisme Medisch pedicure. Bij Caroline zijn uw voeten dus in goede handen.

Onder "risicovoeten" wordt verstaan reumatische en diabetische voeten. Om deze voeten te behandelen is een medisch-pedicure behandeling nodig. De behandeling van de risicovoet is afhankelijk van de aandoening en de problemen. Onder medisch wordt verstaan:

  • Behandeling van reuma- en diabetischvoeten, screenen van diabetisch voeten.
  • Behandeling van spastische, oudere en verwaarloosde voeten.
  • Behandeling van in groeiende nagels, overmatig eelt, likdoorns, schimmelnagels.
  • Plaatsen van nagelbeugels ivm nagelregulatie.
  • Nagelreparatie.
  • Anti druk.
  • Goede communicatie met en eventueel doorverwijzen naar Podotherapeut / Huisarts.